Shop

The Owl Twins

This TIMEsquare table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable and vibrantly printed canvas cloth that lasts for a lifetime, with a quality clock which you can easily change batteries. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$39

 • Availability: in stock
The Silent Buddha

This TIMEsquare table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable and vibrantly printed canvas cloth that lasts for a lifetime, with a quality clock which you can easily change batteries. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$39

 • Availability: in stock
XXTS086
The Skywhale

This TIMEsquare table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable and vibrantly printed canvas cloth that lasts for a lifetime, with a quality clock which you can easily change batteries. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$39

 • Availability: in stock
XXTS089
Already Sold: 0 Available: 1
The tree of memories

The tree of memories – Dang Can (Vietnam)

 • Size: W 80.0 cm x H 80.0 cm
 • Medium: Oil on Canvas

Artfini provides free worldwide shipping for rolled paintings (frame not included). Should you need to add on frame, please contact us at hello@artfini.com .

Learn More

$1,000

 • Availability: in stock
Tree No Leaves

This ARTsquare Table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable canvas cloth or vibrantly printed plastic paper that lasts for a lifetime. You can also choose from various quality frames and framing glasses to either beautify or protect the artwork. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$29

 • Availability: in stock
AST010
Featured!
Under Tulip Flowers

This TIMEsquare table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable and vibrantly printed canvas cloth that lasts for a lifetime, with a quality clock which you can easily change batteries. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$39

 • Availability: in stock
XXTS080
Sale!
lamplay
Quick View Select options
Quick View
Universo

$79$249

Select options
Universo

Lamplay is a picture of a playful lamp perfectly printed on a canvas, from which people will not only embrace the arts, but also appreciate its useful function. It is such a trompe-l’œil! (French for “deceive the eye”).

Learn More

$79$249

 • Availability: in stock
 • Select options
LP003
Already Sold: 0 Available: 1
Way back home

Way back home – Dang Can (Vietnam)

 • Size: W 80.0 cm x H 80.0 cm
 • Medium: Oil on Canvas

Artfini provides free worldwide shipping for rolled paintings (frame not included). Should you need to add on frame, please contact us at hello@artfini.com .

Learn More

$900

 • Availability: in stock
You Me Oui

This ARTsquare Table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable canvas cloth or vibrantly printed plastic paper that lasts for a lifetime. You can also choose from various quality frames and framing glasses to either beautify or protect the artwork. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$29

 • Availability: in stock
AST008
Thiếu Nữ

Phụ nữ Việt Nam là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội Việt Nam. Lịch sử đã và luôn minh chứng sự hiện diện của phu nữ trong các vai trò quan trọng của xã hội. Quá trình xây dựng, lao động sản xuất, đấu tranh chống thiên tai, địch họa, tề gia… Được khẳng định qua năng lực và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả trong lĩnh vực phi truyền thống nhất, góp phần không nhỏ công sức và trí tuệ cho nền hoà bình và văn minh nhân loại.

Learn More
 • Availability: in stock
XXTS0015
Saigon (Ho Chi Minh City)

This TIMEsquare table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable and vibrantly printed canvas cloth that lasts for a lifetime, with a quality clock which you can easily change batteries. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$39

 • Availability: in stock
XXTS016
Vietnamese Village

This TIMEsquare table (15 x 25 cm) is carefully handmade from durable and vibrantly printed canvas cloth that lasts for a lifetime, with a quality clock which you can easily change batteries. A perfect gift for you or your loved ones!

Learn More

$39

 • Availability: in stock
XXTS017